Okolice Jeziora Białego

Włodawa

WŁODAWA

Orchówek

ORCHÓWEK

Sobibór

SOBIBÓR

Miasto trzech kultur

Włodawa została miastem w XVI wieku, aczkolwiek wzmianki o jej istnieniu sięgają aż XIII wieku. Zamieszkiwali ją katolicy, prawosławni i wyznawcy judaizmu. Te trzy kultury pozostawiły po sobie liczne zabytki, wiele pięknych kamienic, a także barokowy kościół, cerkiew i synagogę. Włodawa leży nad rzeką Bug, która jest obecnie rzeką graniczną z Białorusią. To piękne miasteczko jest w odległości 5 km na północ od Jeziora Białego i znajdziecie tam też Państwo wiele sklepów, barów, restauracji i supermarketów.

Cerkiew

Zdjęcia z Włodawy

Utracone prawa miejskie

Orchówek zyskał prawa miejskie już w 1506 roku, lecz później je utracił, by potem znów je odzyskać. Przez chwilę był dzielnicą Włodawy, a teraz jest największą wsią w powiecie. Wioska ta leży przy stromym urwisku nad rzeką Bug i w tym miejscu stykają się granice trzech państw - Polski, Ukrainy i Białorusi. Warto tu zobaczyć piękny barokowy kościół, który pierwotnie był klasztorem augustianów. W Orchówku kończy się linia kolejowa Chełm - Włodawa, lecz tory ciągną się aż do Bugu, gdzie był kiedyś most, który zostal zniszczony przez Niemców we wrześniu 1939 roku.

Kościół

Zdjęcia z Orchówka

Niemiecki obóz zagłady

SS-Sonderkommando Sobibor leży 4 km od wsi Sobibór, niedaleko linii kolejowej łączącej Chełm z Włodawą. Obóz funkcjonował w latach 1942 - 1943 jako miejsce kaźni głównie Polaków, Żydów i Cyganów. Więźniów obozu naziści przywozili z okolicznych obozów pracy i około 200 tysięcy z nich zamordowano. Po udanym buncie i ucieczce części więźniów z obozu, w październiku 1943 podjęto decyzję o jego likwidacji. Komory gazowe wysadzono w powietrze, świadków zlikwidowano, a niemieckich oprawców przeniesiono do innych obozów. Obecnie trwa tam przebudowa muzeum i wstęp jest niemożliwy.

Obóz zagłady